انیمیشن سرعت بالا = مصرف بالای سوخت

سرعت زیاد و ترمز های پیاپی مصرف بالای سوخت را در پی خواهد داشت. به سفارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
طراح کانسپت و کارگردان هنری: محمدحسین توکلی |
متحرک سازی و کارگردان فنی: نوشین کولیوندی |
ریگ کاراکتر: نوشین کولیوندی |